cropped-21761549064_2da35f2097_o.jpg

Luttenberg en de Witte Wieven

Luttenberg kende als één van de weinige Sallandse dorpen een nauwe historie met de Witte Wieven. Over de Witte Wieven gaan vele sagen en verhalen in het rond. Maar de echte witte wieven vertonen kenmerken van de aloude heksen, maar hebben toch ook menselijke trekjes. Zo’n 100 jaar geleden woonden er volgens de verhalen nog tussen de 35 en 40 witte wieven op de Luttenberg. Ze stammen af van de Germanen, waar de witte of wijze vrouwen in hoog aanzien stonden. Talloos zijn de verhalen over de haat – liefde verhouding tussen de mensen in het dorp Luttenberg en de witte wieven die in bosjes en kuilen heten te huizen. Meestal waren de witte wieven de mensen wel behulpzaam, maar men diende hen dan wel te vriend te houden. En wee degene die hen dwarszat of treiterde, hij of zij kon op hun wraak rekenen.

Zo was in Luttenberg de hele buurte te gast op de bruiloft van een van de grootste boeren aldaar De hele buurte, behalve de witte wieven die op de Luttenberg huisden. Een knecht van de boer, een jonge praatjesmaker, zei dat hij hen wel zou noden. Hij reed te paard de Luttenberg op en gooide een braadspit tussen de struiken. Inplaats van de traditionele uitnodiging voor de brulfte zei hij: “Witte wieven wit, ik breng oe een spit. Zee daj’ t gebroad er bi-j kriegt. Razend van woede renden de witte wieven de knecht achterna. De knecht joeg z’n paard zo hard hij kon naar omlaag en schreeuwend van angst tuimelde de praatjesmaker bij de boerderij de delle binnen. De witte wieven hadden hem bijna te pakken gekregen, maar eenmaal onder dak was de knecht veilig. Het witte wief kan immers niet onder een gebouwd dak komen. Ze konden niets meer doen dan een stuk van de paardenstaart snijden. Het dier had nog geluk dat ze hem in hun woede niet de hele staart uitrukten zoals elders wel was gebeurd.

Zijn de witte wieven terug?

Tegenwoordig leven deze vrouwen niet meer op de Luttenberg. Of toch wel…..? Misschien leven ze veel meer teruggetrokken. Ontdek het echte verhaal achter deze sage. Eén keer per jaar, tijdens het halloweenweekend, krijg je de kans om de witte wieven te ontmoeten….